Home / Blog / Fysieke training in de (top)sport  

 

FYSIEKE TRAINING IN DE (TOP)SPORT

Geschreven door: Martijn Hoekstra | Start2Move © All rights reserved ©

BLOG. GREAT QUALITY INFO

 

KRACHT x SNELHEID = POWER = RESULTS

 

Het blijkt dat wij Nederlanders tegenwoordig in onze volksport nummer één tekort komen op het fysieke vlak.

 

We kunnen niet mee met de fysieke manier van voetballen in de rest van Europa en missen kracht, snelheid

en explosiviteit in de breedte. Deze eigenschappen zijn met goede plannen en persoonlijke aandacht zeer goed

en verantwoord te trainen, alleen hier gaat het over het algemeen mis.

 

De juiste kennis en vaardigheden ontbreken om deze eigenschappen optimaal te trainen.

 

DE (ON)ZIN VAN SPIERMASSA

 

In Nederland heerst, anno 2017, veelal nog steeds de opvatting dat men van fysieke training of krachttraining

traag wordt. Dit heeft vooral te maken met de verkeerde manier van krachttraining. Vaak wordt er getraind

volgens een bodybuilding principe, wat zich uitsluitend richt op toename van spiermassa (hypertrofie) en op

het uitputten van spieren. Dit vermindert de beweeglijkheid, mobiliteit en explosiviteit, hetgeen je als sporter

juist wilt verbeteren.

 

Ook levert dit type training vaak (veel) spierpijn op, omdat het uitputten van spieren centraal staat. Spierpijn

verstoort optimale prestaties, waardoor het een negatief effect heeft op de eigenlijke sporttrainingen die volgen

op de fysieke training. Het doel van de fysieke training moet juist zijn dat het een positief effect heeft op de

eigenlijke sporttraining die erop volgt, men moet zich krachtiger, explosiever en sneller voelen.

 

SPORTSPECIFICITEIT

 

Een goede fysieke training kan vrijwel de hele week positief doorwerken, terwijl een verkeerde fysieke training

de hele week negatief kan doorwerken. Daarnaast traint men veelal geïsoleerde spieren met een bodybuilding

principe, waardoor er geen vertaalslag is naar de sportpraktijk.

 

Het lichaam kan men in deze zien als een team. Als alle spelers week in week uit apart trainen en op de

wedstrijddag samen moeten spelen, is men niet ingespeeld op elkaar. Als alle spieren in het lichaam apart

getraind worden, dan zijn ze niet ingespeeld op elkaar. In de sport gaat het om bewegingen en niet om

geïsoleerde spieracties. Daarom is het belangrijk dat het lichaam als één geheel gezien en getraind wordt.

 

In veel sporten zijn beslissende acties explosieve acties, waarbij versnellen centraal staat. Denk hierbij aan

aanzetten, afremmen, sprinten wenden, keren, draaien, springen, schieten en stoten. Als fysieke trainer is het

belangrijkste doel dan ook om sporters explosiever en sneller te maken.

 

De weinige tijd die een fysieke trainer vaak heeft moet hierop ingezet worden. Conditionele vormen (uithoudings-

vermogen) dienen zoveel mogelijk getraind te worden in de eigenlijke sporttraining en niet in de aanvullende of

ondersteunende fysieke training.

 

VERMOGENSTRAINING

 

Kracht, snelheid en explosiviteit kan men samenvoegen in vermogenstraining. Vermogen wordt in de sportwereld

gedefinieerd als kracht x snelheid. Leren versnellen staat bij dit type training centraal. Eén van de meest effectieve

trainingstools om het vermogen te trainen is de Olympische halter (vrije halter training). Deelbewegingen uit het

Olympisch gewichtheffen kunnen worden ingezet om sporters explosiever en sneller te maken.

 

Alle belangrijke gewrichten en omliggende spieren worden ermee getraind en ook nog eens in een samenwerkend

geheel. Juiste oefenvormen, snelheid van bewegen, aantal herhalingen en rustpauzes spelen een grote rol van

betekenis bij het op de juiste manier aanbieden van (dit type) vermogenstraining.

 

Het zijn technisch vaak niet de makkelijkste oefenvormen en eigen vaardigheid van de fysieke trainer is dan ook

van cruciaal belang. Daarnaast heeft deze manier van trainen ook een blessure preventieve rol, omdat dynamische

stabiliteit gevraagd wordt.

 

DYNAMISCHE STABILITEIT

 

Dit houdt in dat coördinatie en balans getraind worden. Het voordeel van dynamische stabiliteit is dat het over

het algemeen beter aansluit bij de sportpraktijk. Helaas is het op het sportveld of in de sportzaal vaak niet mogelijk

om gebruik te maken van Olympische halters, dus moet men andere trainingsmiddelen gebruiken die hetzelfde effect

bewerkstelligen. Functionele materialen als gewichtsvesten, kettlebells, power sledes en medicine ballen kunnen

worden ingezet. Daarnaast zijn sprongvormen (bijvoorbeeld vertical/box jumps) ideaal om vermogen te ontwikkelen,

waarbij een juiste opbouw erg belangrijk is.

 

MAAK HET VERSCHIL

 

Functionele fysieke training, met als doel het vergroten van vermogen (kracht x snelheid), waarin dezelfde gewrichten

worden aangesproken als in de sportpraktijk, maakt sporters sneller en explosiever en geeft ze dus een voorsprong ten

opzichte van anderen. Eerder bij de bal zijn dan je tegenstander, hoger kunnen springen, sneller van richting kunnen

veranderen, sterker zijn in de duels en minder blessuregevoelig zijn, is een absolute meerwaarde voor sporters.

 

"Explosiviteit is een wapen, vaak van doorslaggevend belang bij beslissende

acties in de wedstrijd."

 

SUMMARY

 

Great article written by Martijn Hoekstra (Start2Move) Thank you very much!

 

As always, thanks for reading this article and we hope to see you at the gym soon!

 

Send me a message if you want to upgrade your performance or give attention to our free 3 day-trial period.

 

All the best,

 

Patric Verhoeven

 

CONNECT WITH US

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA