Home / Blog / Sportspecifieke krachttraining voor voetballers  

 

SPORTSPECIFIEKE KRACHTTRAINING

Geschreven door: Patric Verhoeven | Eastside Soccer Academy Nijmegen © All rights reserved ©

BLOG. GREAT QUALITY INFO

 

BETTER. STRONGER. FASTER. IT'S A CHOICE!

 

"Als sporter kun je enorm veel voordeel behalen door middel van de

extra sportspecifieke krachttraining."

 

Vele sporters beseffen nu ook steeds meer dat krachttraining en sportspecifieke programma’s voor

meer kracht, explosiviteit, snelheid en wendbaarheid onmisbaar zijn om zichzelf beter voor te bereiden

op de keiharde concurrentie tijdens het sportseizoen.

 

Sterker worden, een grote toename van Power (kracht x snelheid), het ontwikkelen van explosiviteit en

snelheid, meer stabiliteit en mobiliteit, een verbetering van het kracht-uithoudingsvermogen, een betere

coördinatie en balans, blessure preventie en een sneller herstel zijn het directe gevolg van de extra sport-

specifieke krachttraining.

 

Een belangrijke voorwaarde is wel dat de sportspecifieke training nooit de sport negatief mag beïnvloeden!

 

DE VOLGENDE BELANGRIJKE ELEMENTEN KOMEN AAN BOD

 

1) Het vergroten van (maximale) kracht en de power output

 

2) Het vergroten van de snelheid en explosiviteit

 

3) Het efficiënter leren bewegen (biomechanica)

 

DE SECUNDAIRE PUNTEN

 

Er is aandacht voor de lineaire en laterale snelheidsontwikkeling inclusief de voetsnelheid en de agility.

Wij besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van explosiviteit en power. Deze oefeningen zijn onder-

deel van functionele krachttraining met aandacht voor het opbouwen van sportspecifieke uithoudings-

vermogen.

 

De flexibiliteit & mobiliteit verbeteren we door self myofascial release technieken en door het toepassen

van verschillende manieren van stretching voor de overactieve spiergroepen. Daarbij is er zeker de nodige

aandacht voor de mobiliteit van de gewrichten en de activatie van de onderactieve spiergroepen.

 

"Om blessures te voorkomen identificeren wij de asymmetrieën in het

lichaam zodat we deze ook kunnen wegwerken."

 

De belangrijkste doelstelling van een volledige conditionering, inclusief de fysieke, technische, tactische

en psychologische aspecten van training, is het verbeteren van het vermogen van de sporter om groots te

presteren. Sportspecifieke krachttraining is daarbij een zeer belangrijk en onmisbaar onderdeel.

Sterke buikspieren zijn nodig en het gaat hier

met name om de obliques en de transversus

abdominus. Niet om de rechte buikspieren. Je

kunt immers een mooie six-pack hebben maar

dat betekent niet dat je ook een sterke core

hebt. In de meeste gevallen is dit zelfs helemaal

niet eens het geval ... // Lees meer

 

#Strong #Power #Core #Strength #Stability #Romp

#Power #Fatloss #Information #Athleticism

De hamstringblessure is één van de meest voor-

komende blessures bij voetballers. Jaarlijks

staat er zo’n tachtigduizend keer een speler aan

de kant omdat zijn of haar hamstring niet mee-

werkt. Waar komen al die hamstringblessures

vandaan? Zijn deze te voorkomen? Hoe kom je

van de hamstringklachten af ... // Lees meer

 

#Hamstring #Nordic #Curl #Strength #Energy #Power

#Injury #Prevention #Athleticism #Abs

SPORTSPECIFIEKE KRACHTTRAINING:

BELANGRIJK EN ONMISBAAR

 

Kracht is bij voetbal een onmisbare factor, het is zelfs een prestatie bepalende factor want kracht is

nodig om snelheid te maken en om snelheid te kunnen behouden. Maar het is slechts één van de grond-

motorische eigenschappen van bewegen die een sporter moet bezitten om optimaal te kunnen presteren.

 

De andere zijn: lenigheid, uithoudingsvermogen, coördinatie en snelheid en als één (of meerdere) van deze

prestatiebepalende eigenschappen onvoldoende ontwikkeld is, blijven de prestaties achter en is de kans op

een blessure aanwezig. Het is dus belangrijk om niet alleen kracht te ontwikkelen, maar ook de spieren te

'leren' die kracht op het juiste moment te kunnen omzetten in snelheid.

 

WAAROM IS SPORTSPECIFIEKE KRACHTTRAINING ZO BELANGRIJK?

 

Waarom een absolute vereiste? Niet lang geleden dachten de meeste coaches nog dat krachttraining zou

leiden tot te gespierde sporters, wat nadelig zou zijn voor een goede techniek. Maar het is nu ondertussen

wel bewezen dat sportprestaties direct of indirect afhangen van de kwaliteiten van spierkracht.

 

We moeten bedenken dat kracht de fundering is voor letterlijk alle andere sport kwaliteiten.

 

Bijvoorbeeld, als je geen goede relatieve lichaamskracht hebt (kracht in relatie tot lichaamsgewicht), zul

je nooit snel kunnen rennen. Dit komt door het feit dat alle aspecten van een goede sprinttechniek veel

spierkracht vereisen.

 

MET ANDERE WOORDEN:

 

Als je niet goed je knieën kunt heffen, als je geen goede houding hebt bij het zwaaien van de armen

en als je geen goede afzet hebt dan kun je niet snel zijn en dit is slechts een enkel voorbeeld ...

 

Veel universitaire studies hebben eveneens een hoge correlatie gevonden van springvermogen en

behendigheid in relatie tot de relatieve lichaamskracht. In de nederlandse taal betekent dit dat een

sporter die sterk is voor zijn/haar lichaamsgewicht het vermogen heeft om hoger te springen en

sneller te bewegen, in vergelijking met een (zwakkere) tegenstander.

 

De belangrijkste doelstelling van een volledige conditionering voor een voetballer, inclusief de fysieke,

technische, tactische en psychologische aspecten van training, is het verbeteren van het vermogen van

de sporter om groots te presteren.

 

"Krachttraining is daarbij een zeer belangrijk en onmisbaar onderdeel."

 

De primaire functie van de meer dan 600 spieren van ons lichaam is om samen te trekken (korter te

worden in lengte) om lichaamsdelen te bewegen, want alleen spieren kunnen aanzetten tot beweging!

 

Hoe sterker de spieren, hoe krachtiger het samentrekken. Hoe sneller de sporter zal rennen, hoe hoger

hij zal springen. Hoe verder hij zal gooien en trappen en hoe harder hij zal slaan.

 

BLESSURE PREVENTIE

 

Een additionele bonus van krachttraining is het voorkomen van blessures. Sporters die aan krachttraining

doen, hebben veel minder kans om blessures te krijgen. Dit komt doordat krachttraining de spierhechtingen

versterkt en de dichtheid van de botten in de buurt van de oorsprong van de spier vergroot.

 

En als een blessure zich voordoet bij een sporter die goede krachttraining heeft gedaan, zal het

waarschijnlijk niet ernstig zijn en heeft het de neiging om sneller te genezen.

 

GET SOCCER STRONG EN KIES VOOR EXTRA FYSIEKE TRAINING

 

Sportspecifieke krachttraining vereist begeleiding van specialisten.

 

De tijden van willekeurig een sportschool binnen lopen en een oefening doen zijn voorbij!

 

Tijden zijn veranderd en we weten nu te veel over kwaliteit van bewegen en hoe we atleten kunnen bouwen

om iemand op de eerste dag meteen in het diepe te gooien. In plaats daarvan nemen we de tijd om ervoor

te zorgen dat onze atleten eerst goed bewegen. Daarom is het zo speciaal wat we hier bij de Eastside

Soccer Academy doen.

 

Het is geen 'one-size-fits-all' benadering van de training en het zal waarschijnlijk ook geen trending topic

worden. Maar wat we hier doen is uniek omdat we de sterke en zwakke punten van de sporter bepalen en

vervolgens maken wij een op maat gemaakt programma om het beste uit de sporter naar boven te halen.

 

Wil jij werken aan jouw persoonlijke doelstellingen en ben je benieuwd naar onze werkwijze? Lees hier

mijn artikel over het ontwikkelen van de perfecte atleet of stuur ons een mail om direct te starten met

jouw 3-day try out period bij de Eastside Soccer Academy.  

 

Hope to see you soon,

 

Patric Verhoeven 

 

 

Gerelateerd: Get soccer strong | Upgrade your power

Gerelateerd: Power & Strength

Gerelateerd: Speed & Explosive power

Gerelateerd: Six pack for show, strong core for a pro

Gerelateerd: Agility training | Snel in wendbaarheid

Gerelateerd: Plyometrische training | The gap between the gym and the field

Kies voor een sportspecifiek trainingsschema op maat om jouw prestaties naar een hoger niveau te brengen! Besteed niet

alleen aandacht aan jouw sport, maar train om beter te worden. Zorg voor het verbeteren van jouw skills door extra fysieke

trainingen en geef blessures geen kans. Belangrijke punten van het programma zijn: het vergroten van (maximale) kracht,

snelheid en explosiviteit, efficiënter leren bewegen, preventie van blessures, het ontwikkelen van lineaire en laterale snel-

heidsontwikkeling, voetsnelheid en agility, ontwikkeling van power (kracht x explosiviteit) door functionele krachttraining

en het opbouwen van het sportspecifieke uithoudingsvermogen ... // Lees meer

 

#Sportspecifiek #Trainingsschema #Personal #Custom #Training #Power #Strong #Awesome